MARKNADENS BÄSTA GARANTIER

MARKNADENS BÄSTA GARANTIER

TRUST ECHO!


5 ÅRS KONSUMENTGARANTI 
5 år är en lång tid. Längre än vad du får från den mesta utrustning du köper. Det beror på att vi står bakom våra produkter. Vi har byggt produkter för proffs i över 60 år och det har gett oss en exceptionell expertis inom konstruktion och tillverkning. Som husägare vill du ha den långsiktiga pålitlighet som proffsen får och en välbyggd produkt som du kan köpa med trygghet.


2 ÅRS PROFESSIONELL GARANTI
Ja, du läste rätt. Du kan lita fullt ut på vår utrustning. ECHO är konstruerat för hållbarhet och för att klara uppgiften oavsett omständigheterna. Våra produkter är dessutom byggda i enlighet med de högsta standarderna för kvalitet och prestanda. Vår garanti är vårt kvalitetslöfte

 

100% PROFESSIONELL
ECHO bygger maskiner endast efter en standard - professionell. Produkterna är anpassade efter miljön de ska användas i, till jobben som ska utföras, och alla komponenter är så hållbara som vi kan göra dem. Vi testar alla produkter under tuffa förhållanden för att försäkra oss om att de håller för mer än du kräver. Även om du inte använder produkterna professionellt, blir produkterna redan använda av professionella.

 

Japan Technology
Du vet att utrustning som är konstruerad i Japan är pålitlig. Välbyggd. Driftsäker. Professionell. Hållbar. Japan kännetecknas av teknologiskt hantverkskunnande och landet är internationellt erkänt för sin tillverkningsexpertis. Denna globala standard täcker även den utrustning vi tillverkar och vi är stolta över att räknas till de företag som hjälper Japan att bibehålla sitt rykte om hög kvalitet för sitt ingenjörsskap och sin teknologi.

comments to "MARKNADENS BÄSTA GARANTIER"

  • echo
  • ariens

NyheterView All